Mission

Stillinges Fond har mulighed for at give støtte til to formål; unge håndværkeres uddannelse samt støtteværdige trængende gamle håndværkere og deres hustruer.

Stillinges Fond har mulighed for at yde støtte til unge håndværkeres uddannelse. Fondens bestyrelse tildeler fortrinsvis støtte til unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet, samt gruppers studieture til udlandet. Ligeledes kan fonden yde støtte til aktiviteter, der sætter generelt bidtager til at fremme håndværksuddannelserne.

Der ydes alene støtte til færdiguddannede håndværkeres videre uddannelse.

Stillinges Fond har ligeledes mulighed for at støtte trængende gamle håndværkere og deres hustruer. Der ydes støtte til personer, der alene oppebærer folkepension og ikke er formuende.

For at ansøge om støtte skal du udfylde nedenstående elektroniske ansøgningsskema. Vi modtager ikke ansøgninger på e-mail. Hvis du sender en ansøgning på mail vil den blive slettet, og ansøgningen vil ikke blive registreret.

Hvis du ikke kan finde ud at taste oplysningerne ind i det elektroniske ansøgningsskema og ikke har mulighed for at få hjælp, kan du sende ansøgningen samt bilag pr. brev. Herefter vil dine oplysninger blive indtastet, hvorefter ansøgningen makuleres.

Bemærk at fondsbestyrelsen vil foretage en konkret vurdering af ansøgningerne, herunder en vurdering om ansøgers personlige forhold opfylder kriterierne i vedtægterne. Fonden behandler løbende ansøgninger.

Ansøgningsskema...
1

Du skal bruge

Du ansøger om støtte ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende bilag, i formatet PDF;

  1. Din seneste årsopgørelse fra SKAT
  2. Dokumentation for håndværksmæssig baggrund, fx. kopi af svendebrev
  3. Begrundelse for ansøgningen.
2

Klargør dine bilag

Før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, er det en god ide, at du først samler alle de dokumenter, som du skal sende med, for vi kan behandle din legatansøgning. Alle bilag skal være gemt i pdf-format. Du kan hente en kopi af din årsopgørelse på skat.dk.

3

Brug formatet PDF

Alle de dokumenter, du sender til os, skal være gemt i pdf-format.

Læs mere om PDF...

Støtte af unge håndværkeres uddannelse

Stillinges Fond har mulighed for at yde støtte til unge håndværkere uddannelse. Herunder kan du se eksempler på projekter, som Stillinges Fond har støttet.

Rejselegat til Bolivia

Vi ønsker at motivere flere unge til at vælge en (gastronomisk) erhvervsuddannelse ved at tilbyde et unikt rejselegat, som inviterer lærlinge inden for kokke-, konditor- eller tjenerfagene på en unikgastronomisk dannelsesrejse til La Paz i Bolivia.

Rejselegatet blev indstiftet i 2019 af Melting Pot Fonden og Håndværkerforeningen København, og er støttet af Stillinges Fond. Legatet giver adgang til 20 ugers meritgivende praktikophold på den sociale gourmetrestaurant Gustu, og uddeles i samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen.

Læs mere

Videofilm om unge håndværkere

Med tre videoklip sætter Arbejdermuseet, NEXT Uddannelse København og Håndværkerforeningen København fokus på unge håndværkeres tanker om uddannelse og ikke mindst deres kommende svendeprøve.

Videoklippene indgår i online-fællesskabet 'Mit Svendestykke', som er for unge faglærte og unge, der er igang med en erhvervsuddannelse og skal til svendeprøve. 'Mitsvendestykke' er en del af Arbejdermuseets særudstilling Håndens Arbejde.

Urmagerelever på studietur til Schweiz

22 urmagerelever var i maj måned på studietur til Schweiz og det sydlige Tyskland. Her var de blandt andet på virksomhedsbesøg hos en række lokale og internationale urmagere og –producenter.

Eleverne havde på turen både mulighed for at blive klogere på salg, fremstilling og produktion i ’verdens urcentrum’. De fik en unik indsigt i urindustriens mangfoldighed, fra de små virksomheder som producerer håndlavede ure i små antal, til de store virksomheder som masseproducerer, og virksomheder som fremstiller dele og værker til industrien.

”At opleve den Schweiziske urindustris og virksomhedernes historie, miljø, faglige stolthed og entusiasme er med til at inspirere og motivere eleverne i deres uddannelse. Det er også med til, at de får øjnene op for andre muligheder for deres fremtid, fordi den Schweiziske urindustri viser interesse for at ansætte vores elever når de er færdigudlært,” fortæller faglærer Mick Smith, der står for turen.

Laugenes Opvisning

Målet med Laugenes Opvisning er at skabe en platform for, at små/mindre håndværksvirksomheder kan vise deres arbejde frem og sætte fokus på de forskellige håndværk og kvaliteter, der ligger i et stykke unika-design.

Stillinges Fond støtter opvisningen med det formål at understøtte, at en række unge spirende talenter under uddannelse inviteres til at deltage. Dermed er opvisningen med til at sætte fokus på håndværket som en reel uddannelsesvej, og forhåbentlig kan det inspirere flere unge til at følge deres uddannelsesdrømme, selvom det ikke altid er den nemme løsning.

Støtten er ydet mhp at de deltagende uddannelsesinstitutioners elever har mulighed for, at deltage i opvisningen.

Læs mere

Om Stillinges Fond

Tømrermester Th. P. Stillinges Fond har mulighed for at støtte to formål:

1. Unge håndværkeres uddannelse

2. Støtteværdige trængende gamle håndværkere og deres hustruer.